Penubuhan Banyak Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Lebih Banyak Membawa Kebaikan Kepada Negara (Bahas)

Yang saya hormati, Tuan Pengerusi Majlis, kombinasi panel hakim yang arif lagi bijaksana, barisan   pembangkang, serta hadirin dewan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam perdebatan.

Pada hari ini kita akan membahaskan tajuk yang agak menarik perhatian iaitu Penubuhan Banyak Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Lebih Banyak Membawa Kebaikan kepada Negara’. Terlebih dahulu         saya ingin mengupas tajuk perbahasan ini agar sidang hadirin tidak tercari-cari dalam kesamaran tajuk        tersebut. Di sini saya dapat simpulkan bahawa tajuk kita pada hari ini bolehlah ditakrifkan sebagai mewujudkan atau menambahkan bilangan pusat pengajian tinggi yang dikendalikan oleh pihak kerajaan dan swasta akan mendatangkan faedah dan manfaat kepada Malaysia. Kami seia sekata menyokong tajuk perbahasan ini. Kami dapati usaha-usaha untuk memperbanyak IPT perlu diteruskan kerana faedah yang mencakupi aspek politik, sosial, dan ekonomi jauh lebih bayak daripada kesan negatifnya.

Hadirin sidang dewan sekalian,

Perdana Menteri telah bersungguh-sungguh untuk membangunkan bidang pendidikan di negara  kita. Justeru itu, kerajaan telah menggalakkan penubuhan IPT di Malaysia. Apakah faktor-faktor yang menolong usaha tersebut? Hujah saya yang pertama ialah pertambahan pelajar yang cemerlang. Apabila          keputusan Sijil Pelajaran Malaysia diumumkan setiap tahun, banyak pelajar yang akan berlumba-lumba memohon untuk masuk ke IPT awam. Bilangan ini akan bertambah kerana pelajar Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia turut berbuat demikian. Bilangan pemohon yang begitu ramai tidak dapat menampung pelajar tersebut. Namun begitu, IPTS juga tidak dapat menampung pelajar tersebut. Hal ini bermakna bilangan            IPT di Malaysia dengan bilangan penduduknya tidak seimbang. Oleh yang demikian, usul supaya IPT diperbanyak perlu disokong dan dilaksanakan segera.

Hadirin yang dirahmati,

Untuk mengelakkan keciciran pelajar terutama golongan miskin dan pada masa yang sama untuk menampung kekurangan pekerja mahir, kerajaan sanggup mengeluarkan berjuta-juta ringgit setiap tahun untuk menghantar pelajar melanjutkan pelajaran ke luar negara. Begitu juga dengan pakej individu di mana ibu bapa membelanjakan wang yang banyak untuk menghantar anak mereka ke luar negara. Tindakan sebegini mungkin akan merugikan kerajaan dan ibu bapa kerana kini kita mengalami kegawatan ekonomi. Nilai wang kita jatuh dan menyebabkan kos yuran pengajian meningkat. Ekoran ini banyak pelajar tajaan kerajaan dan ibu bapa terasa keperitannya dan balik ke Malaysia dengan harapan dapat meneruskan pengajian di IPT yang sudah padat dengan pelajar. Alangkah baiknya jika wang itu digunakan untuk memperbanyak universiti di Malaysia? Tepuk dada tanya minda.

Keruntuhan budaya di Barat amat membimbangkan kita. Usaha mengurangkan bilangan pelajar ke luar negara dapat mengurangkan masalah sosial di kalangan pelajar kita di luar negara. Sungguhpun bukan semua pelajar kita terlibat dengan kegiatan tidak bermoral ketika belajar di sana tetapi bilangannya semakin meningkat. Bukankah lebih baik jika pelajar tersebut meneruskan pengajiannya di Malaysia?  Masalah sosial sebegini dapat dikawal di sini. Mereka juga tidak menghadapi masalah kejutan budaya. Di samping itu, ibu bapa boleh mengawal setiap anak-anak mereka agar memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran dan mengelakkan gejala-gejala yang kurang sihat.

Sidang hadirin sekalian,

Hujah saya seterusnya ialah pengurangan penghantaran pelajar akan dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Dengan dasar pengkorporatan universiti awam yang ada sekarang, kerajaan akan dapat mengurangkan kos perbelanjaan mengurus universiti yang menelan belanja berbillion ringgit. Kehadiran pelajar asing pula akan menambahkan pendapatan dari segi pertukaran wang asing. Sektor-sektor lain yang berkaitan dengan pendidikan juga akan bertambah cergas seperti kewujudan kolej-kolej swasta yang diiktiraf.

Tegasnya, hadirin sekalian, pertambahan IPT akan membawa banyak manfaat kepada negara dan seterusnya melimpah kepada rakyat juga. Oleh yang demikian saya dan rakan-rakan pencadang yang proaktif tidak berganjak daripada pendirian kami. Kami menyokong usul yang menjadi tajuk perbahasan kita. Sebelum mengundur diri elok saya memetik kata-kata Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi yang boleh melemahkan barisan pembangkang. “Akan kita buktikan suatu hari nanti negara akan menjadi pusat kecemerlangan akademik dan seterusnya berjaya melahirkan banyak graduan yang akan menggegarkan dunia”.

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Peranan Komputer Dalam Pembangunan Negara

Komputer merupakan satu alat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Memandangkan penggunaannya begitu meluas meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial, tentunya komputer merupakan pemangkin di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju menjelang 2020.

Dewasa ini, penggunaan komputer kian meluas terutama sekali dalam pentadbiran negara. Dengan adanya komputer membolehkan sistem pentadbiran sesebuah syarikat atau negara menjadi lebih cekap dan pantas. Kebolehan komputer menyampaikan maklumat, menyusun data, dan menganalisis dengan lebih sistematik tentunya dapat mengurangkan kesilapan manusia. Hal ini sekaligus dapat membantu dalam hal-hal yang melibatkan pembuatan keputusan di samping menjimatkan masa dan tenaga. Penggunaan komputer sememangnya dapat membantu dalam mewujudkan suatu organisasi yang tersusun.

Tidak dinafikan bahawa komputer kini turut berperanan dalam bidang pendidikan di negara kita.            Penggunaan komputer mampu memenuhi permintaan kerajaan bagi melahirkan generasi yang lebih berpengetahuan luas dalam bidang saintifik. Kebolehan komputer memuatturunkan informasi dengan mudah membolehkan sesuatu ilmu dapat disampaikan dengan mudah dan cepat. Pelajar pula tentu lebih berminat terhadap pembelajaran memandangkan pendekatan pembelajaran yang baru adalah lebih bersifat dua hala. Murid tidak lagi hanya kaku dan diam di dalam kelas tetapi kini mampu melibatkan diri secera proaktif. Menyedari hakikat ini, rancangan kerajaan mewujudkan sekolah pintar yang dilengkapi dengan alat bantuan mengajar seperti komputer perlu diberi pujian dan sokongan. Kewujudan sekolah-sekolah            sebegini akan melahirkan pelajar-pelajar yang lebih prihatin dan mahir dalam penggunaan teknologi moden.

Komputer juga berperanan penting dalam pembentukan masyarakat yang berinformatif. Penggunaan      komputer dapat mengelakkan sesuatu bangsa daripada ketinggalan malahan lebih peka terhadap   perkembangan isu-isu semasa. Kegunaan komputer tampak lebih jelas lagi pada era Internet dan teknologi maklumat. Kemunculan Internet memudahkan perhubungan di samping membantu dalam proses mendapatkan maklumat. Di Malaysia sahaja dianggarkan lebih satu per tiga pengguna Internet dan ini boleh mewujudkan pelbagai peluang perdagangan dan kerjasama serantau. Sejajar dengan itu, cara berfikir sesuatu bangsa dapat diubah kerana secara tidak langsung penggunaan komputer membentuk masyarakat yang berfikir, intelek, dan bijak mengambil peluang.

Selain itu, kegunaan komputer terutamanya menerusi Internet mampu memajukan lagi ekonomi negara. Penggunaan komputer memudahkan urusan jual beli dan mempercepat lagi usaha pencarian bidang kerjasama antara dua pihak. Sekaligus, penggunaan komputer menyediakan satu pasaran yang cukup luas dan menguntungkan pelabur-pelabur. Sesuatu barangan dapat dipromosikan dengan lebih cekap dan mudah tanpa melibatkan media massa yang memakan belanja berlipat ganda seperti radio dan televisyen. Hal ini semestinya akan meningkatkan daya saing syarikat tempatan dalam merebut peluang di bidang perdagangan antarabangsa.

Dalam usaha membangunkan negara, komputer turut menyumbangkan peranan melalui usaha pemindahan teknologi asing. Maklumat-makiumat dari negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat, dan Korea sudah tentu mudah dibawa masuk untuk dipraktikkan. Dalam hal ini, bahagian penyelidikan dan pembangunan sesebuah syarikat seharusnya menggarap peluang ini semaksima mungkin untuk mengembangkan lagi potensi syarikat. Secara tidak langsung, komputer membantu dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Menyedari hakikat ini, kerajaan kini telah pun menubuhkan gerbang maklumat Koridor Raya Multimedia iaitu sebuah pusat pengumpulan maklumat yang pertama di dunia. Penubuhan pusat ini sememangnya menguntungkan memandangkan pada masa sekarang Malaysia merupakan tumpuan dunia. Ini akan membuka mata dunia supaya lebih menghormati Malaysia dan akan menjulang nama Malaysia terutamanya dalam bidang informasi dan teknologi komunikasi.

Komputer merupakan nadi pembangunan negara. la banyak membantu dalam perkembangan ekonomi dan sahsiah di samping•menggalakkkan perkembangan bidang perindustrian dan perkhidmatan. Oleh itu penggunaannya haruslah diperluas lagi agar seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar sama-sama menikmati hasilnya.

Kebaikan dan Keburukan Peperiksaan Terhadap Pelajar


Peperiksaan adalah ujian yang dibuat untuk menentukan kebolehan seseorang pelajar. Di Malaysia, pelajar-pelajar dikehendaki untuk menghadapi peperiksaan bagi peringkat-peringkat yang berbeza seperti peperiksaan UPSR, PMR, SPM, STPM, dan sebagainya.

Kebaikan peperiksaan adalah ia dapat menguji kefahaman pelajar. Melalui peperiksaan yang diadakan, guru-guru dapat memahami kelemahan-kelemahan pelajar. Hal ini membolehkan guru-guru memikirkan cara-cara untuk membantu pelajar mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut supaya mereka dapat menimba ilmu dengan lebih berkesan seterusnya mencapai kejayaan dalam hidup.

Selain itu, peperiksaan juga merangsangkan pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh. Kebanyakan pelajar berpendapat bahawa mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang merupakan satu kebanggaan kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka akan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Mereka akan berasa malu sekiranya gagal dalam peperiksaan.

Walau bagaimanapun, terdapat juga guru-guru atau pelajar-pelajar yang terlalu mementingkan keputusan peperiksaan. Sejak kebelakangan ini, berlakunya banyak kes rasuah antara guru dengan pelajar ataupun kes meniru semasa peperiksaan. Dengan adanya peperiksaan menyebabkan pelajar sanggup menggunakan cara-cara yang salah untuk mendapatkan markah yang tinggi. Hal ini menyemai sikap yang tidak sihat dalam diri mereka.

Seterusnya, peperiksaan juga memberi tekanan kepada pelajar-pelajar. Kehendak ibu baps dan guru menyebabkan pelajar memaksa diri mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang. Jika pelajar tersebut tidak mengetahui cara untuk melepaskan tekanan ini, pelajar tersebut mungkin berasa susah untuk belajar. Hal ini menimbulkan pelbagai kesan negatif fain seperti pengambilan pit khayal bagi meredakan tekanan.

Akhir kata, peperiksaan mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kita harus bekerjasama untuk mengekalkan tujuan sebenar peperiksaan.


Jenayah Di Kalangan Remaja


Golongan remaja boleh didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap, fizikal, mental, emosi, rohani, dan jasmani daripada golongan atau alam kanak-kanak ke alam dewasa. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur tiga belas hingga dua puluh tahun. Atas hakikat inilah maka sesetangah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Hal ini mengakibatkan golongan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial.

Masyarakat pasti akan menyalahkan ibu bapa remaja yang terbabit sekiranya berlaku kegiatan jenayah yang dilakukan oleh remaja tanpa memikirkan punca masalah itu berlaku. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah rumah tangga. Kajian mendapati hampir tujuh puluh peratus remaja yang terlibat dalam kegiatan jenayah terdiri daripada keluarga yang porakperanda iaitu ibu bapa yang sudah bercerai. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat.

Pengaruh-pengaruh luaran dan dalaman juga mungkin menyebabkan remaja terbabit dalam kegiatan jenayah. Dalam proses memajukan negara, kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. Hal ini dilakukan melalui media-media elektronik mahupun media cetak. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan jiwa remaja yang kuat memberontak. Hal ini akan mengakibatkan remaja yang menonton rancangan tersebut akan terpengaruh dengan adegan ganas yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru.

Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara, melanggar batas agama, dan budaya bangsa remaja itu sendiri. Hal ini jelas terbukti apabila seorang remaja di bawah umur ditangkap kerana mengedar dadah dan setelah dibicarakan didapati remaja ini tidak mengetahui bahawa perbuatannya merupakan satu jenayah serta telah melanggar undang-undang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa selain kurangnya kesedaran, remaja masa kini.juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Kata pepatah Melayu yang berbunyi ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’ amat bertepatan sekali dengan isu ini. Jika remaja terdidik dengan ajaran agama yang sempurna, peristiwa atau kegiatan jenayah tentu dapat dikurangkan.

Hiburan yang terdapat di negara ini juga mengakibatkan remaja cenderung untuk melakukan jenayah. Konsert-konsert mega antis luar negara mahupun tempatan secara langsung yang diadakan di negara kita juga salah satu penyebab kepada keadaan ini. Melalui konsert seumpama ini, pengaruh budaya kuning dilihat telah meresap ke dalam sanubari remaja di Malaysia melalui cara berpakaian, pergaulan, pertuturan, dan sebagainya. Apa yang paling menyedihkan, melalui konsert seperti ini jugalah rokok-rokok, pil khayal; dan minuman keras diedarkan dan ini akan melekakan remaja terbabit.

Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan seharusnya mengetatkan undang-undang kepada penjenayah terutama penjenayah juvana dan mengadakan kempen-kempen yang sesuai kepada remaja terbabit. Masyarakat juga harus menyahut seruan kerajaan iaitu untuk melahirkan masyarakat dan keluarga penyayang antara satu sama lain. Akhir sekali, remaja seharusnya bangkit dan sedar untuk merebut segala peluang yang ada untuk memajukan bangsa dan negara.


Kebaikan Rumah Terbuka


Sebagai sebuah negara majmuk, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mengamalkan bahasa, agama, dan budaya yang berlainan. Oleh hal yang demikian, maka wujudlah pelbagai perayaan yang disambut oleh penduduk Malaysia sepanjang tahun. Sebenarnya, inilah ciri-ciri keunggulan kita sebagai sebuah negara majmuk.

Justeru, majlis rumah terbuka diadakan setiap kali tiba musim perayaan. Kini majlis rumah terbuka telah menjadi suatu kecenderungan aliran yang popular dalam kalangan masyarakat negara in Konsep rumah terbuka ini memberikan peluang kepada setiap rakyat Malaysia untuk bersama-sama meraikan perayaan sesuatu kaum yang lain.

Secara tidak langsung, kecenderungan ini dapat mengeratkan silaturahim dan mencerminkan identiti masyarakat Malaysia yang harmonis di mata pelancong asing. Hal ini demikian kerana terdapat negara-negara lain yang mempunyai penduduk majmuk seperti di negara kita juga tetapi gagal mencapai tahap perpaduan seperti kita. Malah, rakyat negara berkenaan sentiasa bercakaran sesama sendiri.

Asal usul majlis rumah terbuka ini dapat dirintis kembali kepada adat budaya dan konsep seruan beragama anutan setiap kaum di Malaysia. Tanpa mengira mana-mana perayaan, sama ada Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavati, Hari Natal, Pesta Keamatan, Pesta Gawai dan sebagainya, masing-masing tetap menyambutnya dengan cara yang tersendiri.

Sesungguhnya, proses pembudayaan yang wujud dalam konsep rumah terbuka menyaksikan pertembungan antara dua atau lebih budaya. Sebagai akibatnya, akan berlakulah proses asimilasi dan penyerapan unsur-unsur kebudayaan oleh sesuatu kaum minoriti daripada kaum majoriti. Umpamanya, banyak unsur budaya Melayu yang akan diterima secara tidak langsung sebagai unsur budaya kaum Iban, Kadazan, dan Murut ekoran majlis-majlis rumah terbuka yang diadakan saban tahun.

Tambahan lagi, melalui amalan rumah terbuka, kaum-kaum yang berlainan akan lebih memahami antara satu dengan yang lain. Selain mengenal juadah kaum-kaum lain, mereka akan didedahkan kepada adat resam dan pantang larang rakan-rakan mereka. Secara tidak langsung semangat toleransi akan tersemai dalam kalangan generasi. Sikap toleransi ini amat penting demi keutuhan negara kita.

Kesimpulannya. Amalan rumah terbuka semasa menyambut perayaan pelbagai kaum di Malaysia seharusnya dijadikan suatu tradisi kehidupan rakyat negara ini. Malah, amalan sedemikian rupa menjadi identiti masyarakat majmuk Malaysia yang tiada tolok bandingnya dengan negara-negara lain.


Kebaikan e-pembelajaran dalam bidang pendidikan


Melalui konsep e-pembelajaran atau e-learning yang diperkenalkan ini, guru dan murid tidak perlu lagi berinteraksi secara empat mata. Sebaliknya, proses berinteraksi berupaya dilakukan pada jarak yang tiada sempadan dan kekangan, iaitu hanya perlu menggunakan komputer dan internet sebagai medium.

Sungguhpun demikian, pengaplikasian e-pembelajaran tidak bermaksud proses pembelajaran akan menjadi lebih longgar dan kurang pengawasan hingga boleh menjejaskan kualiti pendidikan yang disampaikan. Sebaliknya, e-pembelajaran merangkum suatu program yang mapan, bukan saja mampu mengekalkan kualiti pendidikan, malah mampu menjadi lebih terancang dan fleksibel jika diukur dan aspek penilaian prestasi pelajaran dan pembelajaran yang dilangsungkan.

Konsep ini merupakan enjin e-pembelajaran mengikut masa sebenar yang dibangunkan bagi mewujudkan kitaran pembelajaran yang menyamai proses pengajaran dan pembelajaran secara fizikal, seperti yang diamalkan di sekolah. Pada masa yang sama, konsep e-pembelajaran dapat mengenal pasti kelemahan setiap pelajar juga. Proses mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar ini dapat dilaksanakan melalui latihan dan profil pelbagai cumber pembelajaran. Malah, melalui latihan yang dijalankan melalui talian, enjin ini mampu membuat penilaian terhadap kemampuan para pelajar dalam setiap komponen dalam satu-satu mata pelajaran.

Misalnya, dalam pelajaran Bahasa Inggeris, para pelajar akan diberi ujian dalam setiap komponen yang terdapat dalam subjek tersebut, termasuklah aspek tatabahasa, pemahaman, dan sebagainya. Seterusnya, keputusan semua ujian tersebut akan dianalisis secara automatik untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap pelajar.

Pada masa yang sama, enjin ini juga turut menyediakan kemudahan kepada para guru untuk mengubahsuai sistem sedia ada mengikut kesesuaian proses pengajaran mereka. Misalnya, guru dapat menyesuaikan beberapa pilihan jawapan yng betul dan dapat diterima untuk satu-satu soalan berbentuk subjektif. Beberapa kata kunci tertentu akan dimasukkan ke dalam sistem oleh guru yang terlibat bagi membolehkan sistem tersebut menandakan jawapan yang diberikan oleh pelajar mengikut kehendak guru yang berkenaan.

Isu kurangnya pelajar menghormati guru

Sejak akhir-akhir ini masalah disiplin berkenaan pelajar sering diperkatakan. Selepas satu kes, satu kes yang lain timbul. Masalah yang wujud sekarang ini pula ialah masalah pelajar-pelajar tidak menghormati guru-guru. Sikap pelajar-pelajar dahulu dengan sekarang amat jauh berbeza seperti “langit dan bumi”. Persoalannya, mengapa masalah ini wujud sekarang?

Dewasa ini, boleh dikatakan bahawa ramai pelajar kurang menghormati guru-guru di sekolah. Perhubungan antara guru dengan pelajar tidak seakrab seperti zaman dahulu. Perkara ini wujud ada banydk kaitannya dengan sikap ibu bapa pelajar itu sendiri. Pada zaman dahulu ibu bapa begitu akrab hubungannya dengan guru-guru. Mereka sentiasa berkirim “salam”. Sekarang di zaman serba moden ini, keadaan seperti ini tidak wujud lagi. Jika dahulu ibu bapa sentiasa menyatakan guru berada di pihak yang benar jika mereka mendenda serta merotan anak-anak mereka.

Pada masa sekarang keadaan itu amat jauh berbeza. Sebaliknya guru-guru pula yang disalahkan jika mereka mendenda serta merotan pelajar-pelajarnya. Bagi ibu bapa sekarang, mereka lebih berpihak kepada anak-anak serta menyalahkan guru-guru. Ibu bapa pada zaman sekarang lebih memanjakan anak-anak. Jika terdapat kesan-kesan merah atau calar-calar pada badan anak-anak, mereka akan segera menyerang pihak sekolah tanpa usul periksa terlebih dahulu.

Faktor perkembangan semasa juga mempengaruh pemikiran pelajar sekarang. Pada masa dahulu guru adalah satu-satunya sumber ilmu berbanding zaman moden yang serba canggih ini. Pada masa sekarang pelajar-pelajar boleh mendapat ilmu dari sumbersumber lain. Ilmu boleh diperoleh dari pelbagai sumber seperti dari akhbar, televisyen dan terbaru sekali ialah melalui internet. Jadi tidak hairanlah jika pada masa sekarang pelajar-pelajar kurang menghormati guru-guru di sekolah. Sesetengah daripada mereka pula berpendapat bahawa mereka lebih berpengetahuan daripada guru-guru. Atas alasan inilah rasa hormat kepada guru-guru sekarang ini kian berkurangan.

Kedudukan guru yang semakin goyah dalam masyarakat hari ini juga merupakan salah satu penyebabnya. Pada masa dahulu guru adalah satu kerjaya yang amat disanjung oleh masyarakat. Jika ada sebarang majlis dalam sesebuah kampung gurulah yang memainkan peranan utama. Guru-guru dahulu akan duduk di barisan hadapan serta memegang jawatan-jawatan penting dalam kampung. Keadaan sekarang sudah berubah. Pada masa ini tempat-tempat guru pada masa dahulu telah diambil alih oleh tokoh-tokoh korporat, penghulu-penghulu serta ahli-ahli politik. Inilah yang menyebabkan rasa hormat kepada guru-guru agak berkurangan.

Kerjaya perguruan adalah satu kerjaya yang mulia. Namun sekarang ini, is seolaholah dipandang sebagai pilihan kedua. Kedudukan guru di rata masyarakat perlu dipulihkan. Cara ini sahajalah yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar agar kembali menghormati guru-guru.